Použitie

pozrite ako to vyzerá v praxi

Menu špecifikácie

Použitie Anhydritových poterov

Liate potery na báze síranu vápenatého predstavujú novú generáciu podlahových hmôt predovšetkým pre vnútorné použitie v novostavbách RD a BD a pri rekonštrukcií bytových a kancelárskych objektov, objektov občianskej vybavenosti atď. Odporúča sa použiť ich ako podlahové potery na oddeľovanej vrstve, plávajúce potery alebo vykurované potery (v zmysle STN EN 13813). Menej vhodné je ich použitie ako spojené potery.

Aj v priestoroch s vyššou vlhkosťou

Za predpokladu prevedenia príslušných opatrení možno liate potery na báze síranu vápenatého použiť taktiež pre podlahy vo vlhkých priestoroch (kuchyne, kúpeľne, WC apod.).

Kde strojové potery nemožno použiť?

Potery sú nevhodné pre použitie do trvale mokrých priestorov (verejné a súkromné bazény, sprchy, kuchyne v stravovacích zariadeniach, práčovne, umyvárne, sauny apod.), pretože síran vápenatý (sadra) nepatrí medzi hydraulické spojivo a nesmie byť trvale vystavené pôsobeniu vlhkosti. Za vlhka klesá pevnosť podláh až o 50% pôvodnej hodnoty. Pokiaľ však podlaha opäť znovu vyschne bez mechanického poškodenia, dosiahne pôvodnú pevnosť ako pred navlhčením.

Kde sa hodia strojové potery?

Kedy možno pokladať podlahu na anhydrit?

Podlahoviny, ktoré neprepúšťajú paru, vyžadujú zostatkovú vlhkosť poteru <0,5 %, merané prístrojom CM. Pri podlahovinách prepúšťajúcich vodnú paru, je možné začať pokladať podlahu pri poteroch so zostatkovou vlhkosťou poteru < 1 %.

Všeobecne platné minimálne hrúbky liatych poterov na báze síranu vápenatého

Minimálne hrúbky liatych poterov

A) Poter na oddeľovanej vrstve

Zaťaženie
Pevnostná trieda
Hrúbka poteru
1,5 kN/m2
CA - C20 - F4
30 mm
CA - C30 - F5
30 mm
2,0 kN/m2
CA - C20 - F4
30 mm
CA - C30 - F5
30 mm
3,5 kN/m2
CA - C20 - F4
35 mm
CA - C30 - F5
35 mm
5,0 kN/m2
CA - C20 - F4
40 mm
CA - C30 - F5
40 mm

B) Plávajúci poter

Zaťaženie do 1,5 kN/m2 Vlastnosti izolačnej vrstvy
Pevnostná trieda
Hrúbka poteru
Izolačná vrstva hr. ≤ 30 mm so stlačiteľnosťou do 5 mm
CA - C20 - F4
≥ 35 mm
CA - C30 - F5
≥ 30 mm
Izolačná vrstva hr. ≤ 30 mm so stlačiteľnosťou od 5 do 10 mm
CA - C20 - F4
≥ 40 mm
CA - C30 - F5
≥ 35 mm
Izolačná vrstva hr. >30 mm so stlačiteľnosťou do 5 mm
CA - C20 - F4
≥ 40 mm
CA - C30 - F5
≥ 35 mm
Izolačná vrstva hr. >30 mm so stlačiteľnosťou od 5 do 10 mm
CA - C20 - F4
≥ 45 mm
CA - C30 - F5
≥ 40 mm

Izolačné vrstvy hrúbky väčšej ako 30 mm so stlačiteľnosťou väčšou ako 5 mm sú nevhodné pod kamennú alebo keramickú dlažbu.

C) Vykurovaný poter

Zásadne sú nevhodné izolačné vrstvy so stlačiteľnosťou väčšou ako 5 mm.
Hrúbka poteru závisí na polohe a hlavne na priemere trubiek podlahového vykurovania.
Hrúbka vykurovaného poteru sa skladá z hrúbky materiálu po horný okraj vykurovacieho systému a hrúbky materiálu nad okraj trubky. Tá je opäť závislá od predpokladaného zaťaženia poteru.

Možnosti uloženia trubiek podlahového vykurovania a k tomu zodpovedajúca hrúbka poteru sú k dispozícii na požiadanie. Pri položení poteru na podlahové vykurovanie môže dôjsť k reakcii poteru s povrchovou úpravou tohto systému. Tu sa potom vytvárajú povrchové nerovnosti, bublinky, odstrániteľné prebrúsením povrchu. Tieto javy nemajú vplyv na funkčnosť vykurovaného poteru a nespôsobujú jeho degradáciu.

Z dôvodu možného výskytu tohto javu a ako prevenciu uvoľnenie chybne ukotveného systému podlahového vykurovania, je doporučené previesť zaliatie podlahového vykurovania vo dvoch vrstvách. Prvú cca 0,5 cm nad okraj trubiek a druhú po zatuhnutí predchádzajúcej do plnej výšky.